Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe juz od etapu rejestracji działalności.

Załatwiamy formalności rejestracyjne.

Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania.

Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

 

- § -

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • rozliczenia na podstawie prowadzonych dokumentów - sporządzanie rozliczenia rocznego.
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

 

- § -

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
   projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • rozliczenia na podstawie prowadzonych dokumentów - sporządzanie rozliczenia rocznego,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

 

- § -

 

Obsługa kadrowo płacowa

 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
   

- § -

 

Usługi dodatkowe

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla klienta.
 • pomoc przy windykacji należności.

 

Certyfikat księgowy
Certyfikat księgowy


Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej